Zapraszamy wszystkie chętne dzieci ze szkół podstawowych na zimową półkolonię organizowaną przez naszą szkołę w terminie 15 – 26.01.2018 w godz. 8.00 – 15.00.

W związku ze zbliżającą się zimową przerwą świąteczną, rozpoczynającą się 23 grudnia trwającą do 31 grudnia 2017 r., informuję, że istnieje możliwość zorganizowania w szkole zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów, których rodzice ze względu na obowiązki zawodowe w tym okresie, nie mogą zapewnić opieki w domu.

  • 06.09.2017r. – informacyjne, organizacyjne
  • 25.10.2017r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
  • 13.12.2017r. – przewidywane wyniki śródroczne
  • 31.01.2018r. – podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2017/2018
  • 21.03.2018r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
  • 16.05.2018r. – przewidywane wyniki roczne i końcowe

W związku z przekształceniem z dniem 01.09.2017r. Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 65 w Szczecinie, przekazujemy wykaz numerów kont bankowych dla Szkoły Podstawowej nr 65:

Rachunki będą “czynne” od 01.09.2017r.

1.  BUDŻET : 10 1020 4812 0000 0502 0166 6882 - konto do wpłat odpłatności za pobyt w przedszkolu
2. Dochody własne: 15 1020 4812 0000 0302 0166 6890 - konto do wpłat odpłatności za wyżywienie, odpłatności za duplikaty dokumentów

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w życiu dziecka.   Co roku w oddziałach przedszkolnych w naszej placówce odbywają się Dni Adaptacyjne dla nowych przedszkolaków, aby pomóc dzieciom
i rodzicom zminimalizować stres i obawy pierwszych dni pobytu w przedszkolu. W tym roku, wzorem lat ubiegłych, serdecznie zapraszamy nowo przyjęte dzieci wraz z rodzicami na Dni Adaptacyjne, który odbędą się:

28.08.2017 r w godz. 10.00- 12.00
29.08.2017 r w godz. 10.00- 12.00
30.08.2017 r w godz. 10.00- 12.00

Podkategorie