20 września br. dr Paweł Skubisz, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie oraz Jerzy Sołtysiak, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty przekazali na ręce naszej nauczycielki historii pani Małgorzaty Kalety certyfikat ukończenia projektu pod nazwą „Polski wiek XX – losy państwa i narodu. Między dwoma totalitaryzmami”, zrealizowanego wraz z uczniami klasy 3a gimnazjum w II semestrze zeszłego roku szkolnego.