W klasach czwartych panie ze Straży Miejskiej przeprowadziły warsztaty na temat agresji i przemocy rówieśniczej.  Głównym celem zajęć było wyposażenie uczniów w wiedzę na temat mechanizmów powstawania agresji i przemocy. W trakcie pogadanki dzieci  zapoznały się ze zjawiskiem cyberprzemocy.
Zajęcia miały również na celu wypracowanie u uczniów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia oraz  promowanie idei konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w szkole.  

U. Sowińska

Uczniowie klas szóstych mieli okazję uczestniczyć w  warsztatach pod hasłem : „Style uczenia się”. Dwugodzinne zajęcia poprowadziły panie psycholog i pedagog: Urszula Ciawłowska - Ziętek oraz Magdalena Bagińska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Szczecinie.
Dzieci po zakończeniu zajęć dowiedziały się czy ich style uczenia się to – słuchowiec, wzrokowiec, czy kinestetyk

  U. Sowińska

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników życia szkolnego przeprowadziliśmy na terenie szkoły warsztaty pod hasłem „BEZPIECZNA  DROGA”. W zajęciach wsparły nas panie ze Straży Miejskiej. Celem warsztatów było przypomnienie dzieciom zasad  bezpieczeństwa. Zajęcia ze strażą są dla dzieci zawsze dużą atrakcją, co zachęca je do poznawania zasad ruchu drogowego.
Bardzo ważnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo uczniów  jest noszenie elementów odblaskowych. W takie prezenty wyposażyli dzieci strażnicy. DZIĘKUJEMY

 U. Sowińska

Po raz kolejny w listopadzie odbyła się w naszej szkole ogólnopolska akcja „Śniadanie daje moc”. Ma ona na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego odżywiania. Szczególny nacisk kładzie na pierwszy posiłek, jakim jest śniadanie. Biorąc udział we wspólnym posiłku, zrobionym samodzielnie w klasie, chcemy pokazać dzieciom, że codzienne jego spożywanie pomaga dobrze zacząć dzień i daje równy start w szkolne obowiązki.

espół Szkół nr 1 w Szczecinie przy ulicy Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie po raz siódmy przystąpił do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł.   Nauczyciele przekazali uczniom materiały kampanii, zapoznali ich z konkursami i zadaniami do realizacji. Koordynatorzy akcji przygotowali wystawy dotyczące konkursów ogólnopolskich oraz działań profilaktycznych zaplanowanych do realizacji w naszej szkole. W działania kampanii zaangażowała się cała społeczność uczniowska, nauczyciele i rodzice.