W dniu 06 października 2017 r. odbyły się wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. Cała społeczność uczniowska przystąpiła do głosowania.

1.Prawo kandydowania w wyborach do władz Samorządu Uczniowskiego przysługuje każdemu uczniowi szkoły.
2.Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego dokonują sami uczniowie, obdarzając kandydata zaufaniem.
3.Kadencja władz Samorządu trwa rok.

Z dniem 25.09.2017 r. zostaje wznowiona działalność „Szczęśliwego Numerka”.
Numerek nie może powtórzyć się raz na trzy tygodnie.

Numerek nie może powtórzyć się raz na trzy tygodnie.
Numerek losujemy codziennie.
Osoby odpowiedzialne za losowanie numerka w gimnazjum to:
1.Sandra Chmiel – kl. II b
2.Wiktoria Machnij – kl. II b

Opiekun SU – Bożena Krzysiek

Regulamin kandydowania do władz Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie