27.08.2018 r.
Matematyka  - godzina 9:00
Biologia – godzina 11:00

28.08.2018 r.
Chemia – godzina 8:30
Zajęcia artystyczne – godzina 9:00