Szkoła Podstawowa nr 65 w Szczecinie

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

OD 25 MARCA 2020 r.

Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w związku z koniecznością zmiany sposobu pozyskiwania przez uczniów wiedzy, wprowadzamy, począwszy od dnia 25 marca 2020 r. /środa//, korzystanie z platformy PADLET https://pl.padlet.com/

We wtorek (24 marca 2020 r.) przekazane zostały– zaproszenia (linki) od wychowawców klas, celem dołączenia do platformy Padlet. Jeśli do kogoś taka informacja nie dotarła prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.

Proponujemy, aby zadania otrzymywane od nauczycieli były przez uczniów realizowane w systemie całodniowym. Codziennie od godziny 8.00, dostępne będą  zadania, materiały i propozycje do samodzielnej pracy, publikowane na platformie PADLET w zakładce przypisanej do każdej klasy. Materiały zamieszczane będą zgodnie z dotychczasowym tygodniowym planem lekcji.

W aplikacji PADLET będą widoczne przedmioty szkolne, oraz przyporządkowane do przedmiotu tematy lekcji zgodne z podstawą programową. Zadania będą składały się z notatek, poleceń, lików do filmów, ciekawych stron, wykładów. Te zadania, które będą wymagały od uczniów odpowiedzi do rozliczenia się z nauczycielem (zadania do konsultacji lub na ocenę), będą posiadały dodatkowy zapis” podlega ocenie” oraz sposób jak należy przesłać wykonane zadanie np. adres mailowy nauczyciela, na który należy wysłać odpowiedź.

Sytuacja jest nowa zarówno dla uczniów, rodziców  jak i dla nas, ale wierzymy, że uda nam się dostosować do nowych warunków i wymagań.

Procedura kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 udostępniona jest w zakładce „Dokumenty szkolne”. Zachęcamy do zapoznania się.

 

25.03.2020