27 września w rocznicę powstania w okupowanej Warszawie tajnej organizacji niepodległościowej „Służby Zwycięstwu Polski” obchodziliśmy „Dzień Polskiego Państwa Podziemnego”. Początki polskiej konspiracji sięgają właśnie kampanii wrześniowej (1939 r.), dlatego uczniowie kl. 8b przygotowali prezentację multimedialną.  „Wojna Obronna Polski”. Uczniowie wykorzystali dobre praktyki zdalnego nauczania i współpracując ze sobą on-line tworzyli i formatowali jedną prezentację w internetowej aplikacji. Praca nad prezentacją była częścią przygotowania do konkursu organizowanego przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Szczecinie o Polskim Państwie Podziemnym. Na lekcji historii uczniowie obejrzeli film promujący edukacyjną grę historyczną „Polskie Państwo Podziemne”, a następnie stoczyli rozgrywkę. Gry planszowe ufundował szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Konkurs został przeprowadzony 30 września br. w klasie 8b  za pomocą mobilnej aplikacji. Dzięki tym działaniom uczniowie mogli zrozumieć fenomen Polskiego Państwa Podziemnego na skalę światową, jego rozmach i skalę działalności struktur konspiracyjnych oraz ofiarność jego twórców, żołnierzy, urzędników i cywili. Znają już sylwetki m.in. Witolda Pileckiego, Augusta Emila Fieldorfa czy Aleksandra Kamińskiego. Ponadto w szkolnej gablocie historycznej można obejrzeć wystawę IPN pt. „Polskie Państwo Podziemne”.

Małgorzata Kaleta