W  DNIACH  1-2  PAŹDZIERNIKA  2018 ROKU  UCZNIOWIE  KLAS  VII,  VIII  ORAZ  GIMNAZJUM UCZESTNICZYLI  W  ZAJĘCIACH  ZAWODOZNAWCZYCH ZORGANIZOWANYCH  W  ZS8, W SZCZECINIE.
MŁODZIEŻ  WZIĘŁA  UDZIAŁ W DWÓCH MODUŁACH  TEMATYCZNYCH

•„Poznaję swoje zasoby”, czyli: analizuję swoje cechy charakteru, rozpoznaję własne mocne strony i ograniczenia decydujące o planowaniu kariery lub ścieżki zawodowej
•„Poznaję świat zawodów i rynek pracy”
                                                                                             U. Sowińska