Regulamin  II edycji międzyszkolnego konkursu

czytelniczo- plastycznego

 PLANSZÓWKOMANIA”


Założenia ogólne konkursu:

 • Konkurs organizowany jest przez nauczycieli polonistów ze Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie panią Monikę Olszówkę - Pawlonkę oraz Joannę Michalak.
 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej.

2. Cele konkursu:

 • Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury.
 • Promowanie autorów literatury polskiej i obcej.
 • Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą i plastyką.
 • Doskonalenie technik czytania oraz rozwój wyobraźni.
 • Wspieranie indywidualnych czytelniczych zainteresowań młodzieży.

3. Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności:

 • Znajomość całości wybranej przez siebie lektury szkolnej (obowiązują lektury wymienione w podstawie programowej danego etapu edukacyjnego).
 • Własnoręczne wykonanie gry planszowej wraz z instrukcją, pionkami, pytaniami czy zagadkami dotyczącymi wybranej lektury z zakresu klas 4-6. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice przez uczniów indywidualnych lub grupy max. 2 os.

4. Gotowe, kompletne prace prosimy nadsyłać do dnia 10 kwietnia 2018r.  na adres organizatora z dopiskiem „Planszówkomania”:

Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Mł. Polskiej 9
70-774 Szczecin

 • Każdą pracę należy opisać metryczką z imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą, nazwą szkoły oraz danymi opiekuna (numer telefonu i  e-mail).  Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 • Przekazując pracę na konkurs, uczestnik  zgadza się na ekspozycję pracy podczas gali finałowej, która odbędzie się na początku maja 2018 roku (zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo) oraz na opublikowanie fotografii prac na stronie internetowej organizatora, portalu edukacyjnym oraz na profilu na Facebooku organizatora.
 • Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 • Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej organizatora.


5. Ocena prac:

• Prace konkursowe podlegać będą ocenie jury, w którego skład wchodzą nauczyciele języka polskiego i plastyki oraz przedstawiciel Dyrekcji.
 
6. Kryteria oceny prac:
• zgodność treści z wybraną lekturą, estetyka pracy i oryginalność.

7. Laureaci:
• Jury wyłoni trzech zwycięzców.
• Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania nagród jest ostateczna.
• Zwycięzcy  zostaną zaproszeni na Galę Finałową Konkursu.
•  Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.

W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z organizatorami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.