Uczniowie naszej szkoły przystąpili do  konkursu na najlepsze prace promujące ideę ubezpieczeń społecznych w ramach „Projektu z ZUS”. Projekt  skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Uroczystego otwarcia projektu dokonała Pani Izabela Pawłowska która jest merytorycznym opiekunem projektu z ramienia ZUS. Zadaniem uczestników będzie wykonanie – filmu, plakatu, komiksu  – materiału wyjaśniającego, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne.Życzymy naszym uczniom powodzenia. Izabela Szpon