W  lutym w naszej szkole zostały przeprowadzone  w formie zdalnej zajęcia z programu edukacyjnego pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości  ” Lekcje z Temidą” , którego celem było podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży. Podczas zajęć  zwracano głównie uwagę na  kształtowanie  szacunku  do praw i postaw obywatelskich. Uczniowie klas VII i VIII dowiedzieli się wielu ciekawych informacji min. dlaczego ludzie stworzyli prawo, jak dostać się na studia prawnicze i  jakie są perspektywy  pracy zawodowej  po ich ukończeniu.  

Ważną informacją dla uczniów była wskazówka,  gdzie  mogą szukać pomocy, gdy zostaną  ofiarami  przestępstwa. Ponadto młodzież  została poinformowana ,  w jaki  sposób   powinno się reagować na prześladowania w szkole. Spotkania  przebiegły w przyjaznej atmosferze ,a najbardziej aktywni uczniowie zostali zaproszeni do kontynuacji zajęć  podczas odrębnych cykli .  

Izabela Szpon