Projekt „Akademia Kompetencji – doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich szkół” w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie

Od 01.02.2021 r. w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie wznowiona zostaje realizacja pozalekcyjnych zajęć matematyczno – przyrodniczych oraz doradztwa edukacyjno –zawodowego organizowanych w ramach projektu pn. „Akademia Kompetencji –doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich szkół”.

W roku szkolnym 2020/2021 udział w zajęciach kontynuują uczniowie zakwalifikowani do projektu na rok szkolny 2019/2020. Przydział do grup na zajęcia matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii pozostaje bez zmian. Zajęcia doradztwa edukacyjno – zawodowego prowadzone będą z uczniami klas 7 objętymi projektem Akademia Kompetencji.

W związku ograniczeniem funkcjonowania placówki zajęcia, do odwołania, odbywać się będą w systemie zdalnym, zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie szkoły w zakładce – Akademia Kompetencji – harmonogram zajęć.