Akademia Kompetencji – doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich szkół.
W dniach 01.09.2019 r. – 30.06.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie realizowane będą dodatkowe zajęcia w ramach projektu pn. „Akademia Kompetencji – doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich szkół”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i dokumentami: