Pod koniec lutego i na początku marca w bibliotece odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej na czytelników. Uczniowie z klasy piątej przygotowali krótkie przedstawienie.

Bożena Malitowska-Sporek