W naszej bibliotece można było obejrzeć wystawę „Biblia – księga nad księgami”. Była to prezentacja Biblii w języku polskim. Na uwagę zasługuje przekład ks. Jakuba Wujka wydany w Krakowie, w 1935 r. oraz Biblia Nowy Testament , ilustrowany mozaikami z Bazyliki św. Marka w Wenecji. Młodzież miała okazję zapoznać się z tymi cennymi zabytkami piśmiennictwa.

Bożena Krzysiek