23 października 2019r w odbyła się wspaniała uroczystość - ślubowanie i pasowanie na ucznia. Tę niezwykłą chwilę przeżywały z pierwszakami osoby, które swoją obecnością dodały uroczystości blasku i powagi: dyrekcja szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, a także rodzice uczniów.

           Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała pani dyrektor Beata Wierzba. Od tej chwili pierwszoklasistów można oficjalnie wpisać w poczet uczniów naszej szkoły. Liczymy na to, że dotrzymają swoich zobowiązań i będą dbać o dobre imię klasy i szkoły, zaś swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom oraz nauczycielom. Starsi koledzy, w imieniu których do pierwszaków zwróciła się Natalia Mierzyńska będą ich wspierać, służyć radą i pomocą, aby szkolna rzeczywistość nie była dla nich szara  i smutna, lecz barwna
 i wesoła. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe albumy oraz dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców.
Program uroczystości przygotowali uczniowie kl. IIIa i kl.VIIIc pod kierunkiem pani Wiolety Skass-Jędzury. Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.


  G.Komiażyk