Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie informuje, że od 18.05.2020 r. będzie stopniowo  wznawiana praca szkoły.
Kalendarz najważniejszych zmian wygląda następująco:
od 18.05.2020 r.:
• możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.
Od 25.05.2020 r.:
• możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych; 
• organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół 
Od 1.06.2020 r.:
• organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkoły dla dzieci i młodzieży.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UCZNIÓW KLAS I-III
Rodzice, którzy chcą skorzystać z organizowanych w naszej placówce zajęć opiekuńczych z możliwością zajęć dydaktycznych dla dzieci, powinni wypełnioną deklarację/oświadczenie, stanowiącą jednocześnie wniosek o zorganizowanie opieki dla dziecka w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy  w klasach I-III, przesłać  do 21.05.2020 r. drogą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Informacja o aktywności zawodowej rodziców  będzie wykorzystana w sytuacji, gdy ilość chętnych będzie większa niż możliwości szkoły wynikające z wytycznych GIS, MZ i MEN. Oryginał wypełnionej deklaracji/oświadczenia rodzic zobowiązany jest dostarczyć  w pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole. 
Wzór deklaracji/oświadczenia zamieszczony jest poniżej

INFORMACJA DOTYCZĄCA UCZNIÓW KLAS VIII
Dla uczniów klas VIII  zorganizowane będą konsultacje indywidualne i grupowe z nauczycielami przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego. Harmonogram konsultacji dla każdej z klas VIII umieszczony będzie w aplikacji padlet.

ORGANIZACJA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH KLAS 
Harmonogram konsultacji dla każdej z klas  umieszczony będzie w aplikacji padlet.

Dokument do pobrania: sp65 - wniosek