Informujemy, że Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 przy ulicy Jaśminowej 4 prowadzi konsultacje dla uczniów klas ósmych w związku z wyborem dalszego kierunku kształcenia. Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej mający problemy zdrowotne (np. skrzywienia kręgosłupa, wady wzroku, słuchu, alergie, wady serca itp.) wymagają szczególnej pomocy w podjęciu decyzji zawodowej. Dlatego też proponujemy konsultacje ze specjalistami pod nr telefonu – 914614039 w.36