ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W związku z obowiązującym na terenie naszego kraju stanem pandemii, nie odbędą się w naszej szkole tradycyjne uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021.

Klasy I
Wszystkich uczniów klas I wraz z jednym rodzicem/opiekunem zapraszamy 1 września 2020 r. na spotkanie z wychowawcą klasy, które zaplanowano w hali sportowej i sali gimnastycznej zgodnie z umieszczonym poniżej harmonogramem. Po krótkim powitaniu uczniowie z wychowawcami udadzą się do sal lekcyjnych. Rodziców prosimy o pozostanie na spotkaniu organizacyjnym z panią Dyrektor Beatą Wierzbą. Spotkanie odbędzie się w hali sportowej. Ci rodzice, którzy nie będą mieli możliwości uczestniczenia w spotkaniu, będą mogli w innym terminie indywidualnie umówić się na rozmowę z panią Dyrektor.

Informacja o przydziale dziecka do klasy umieszczona będzie przy wejściu do szkoły. W celu zapewnienia bezpieczeństwa prosimy osoby dorosłe przebywające na terenie szkoły o korzystanie z indywidualnych środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice).

Klasy II - VIII

Wszystkich uczniów klas II - VIII zapraszamy 1 września 2020 r. na spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach zgodnie z umieszczonym poniżej harmonogramem. Z uwagi na istniejącą sytuację, na spotkania wchodzą sami uczniowie. Rodziców prosimy o pozostanie poza budynkiem szkoły. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania placówki zostaną przedstawione w odrębnej Procedurze i będą umieszczone na stronie szkoły www.sp65.szczecin.pl 

Harmonogram:

Klasa

Godziny spotkań

Miejsce rozpoczęcia roku szkolnego

1a

11.00

Hala sportowa cz.1/ s. 251

1b

11.00

Hala sportowa cz.2/ s. 253

1c

11.00

Sala gimnastyczna/ s. 254

2a

11.00

s. 249

2b

11.30

s. 250

2c

11.00

s. 252

3a

11.00

s. 255

3b

11.00

s. 248

4a

9.00

s. 109

4b

9.00

s. 103

4c

9.00

s. 244

5a

9.00

s. 108

5b

9.00

s. 308

6a

9.00

s. 245

6b

9.00

s. 107

6c

9.00

s. 209

7a

10.00

s. 313

7b

10.00

s. 309

7c

10.00

s. 303

7d

8.00

s. 310

7e

10.00

s. 114

8a

10.00

s. 316

8b

10.00

s. 111

Beata Wierzba
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie