Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie

Przed powrotem do szkoły warto zapamiętać:
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW I WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW