Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego/ socjalnego można pobrać w gabinecie pedagoga pok.105 (parter) w dniach:

  • 30.08. (poniedziałek) w godz. 9.00-12.00
  • 31.08. (wtorek) w godz. 9.00-10.00 i 13.00-14.00
  • 01.09. (środa) w godz. 11.00 – 13.00

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 10 września 2021 roku w gabinecie pedagoga lub samodzielnie w Urzędzie Miasta Szczecin.

 

pedagog
mgr Ewa Lipska-Szymańska