Rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12 rok życia. Szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie szkoły. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Punkty zapewnią m.in. obecność lekarza podczas kwalifikacji do szczepienia dziecka, przygotowanie kadry zespołu szczepiącego oraz utylizację odpadów medycznych, jeśli szczepienie będzie realizowane na terenie szkoły.

Minister Zdrowia zaznaczył, że szczepionki zostały dopuszczone do stosowania po przejściu odpowiedniej procedury potwierdzającej ich bezpieczeństwo i skuteczność. Do szczepienia przeciwko COVID-19, podobnie jak w populacyjnych punktach szczepień, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica na świadczenie profilaktyczne (przeprowadzenie szczepienia), złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia.

Podczas akcji szczepień w szkołach zaszczepieni będą mogli być także rodzice ucznia oraz pracownicy szkoły.

Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:

• I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
• II tydzień września (6.09-12.09) – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
• Termin szczepienia  23.09.2021 od godz. 9.00 – 13.00 (z możliwością zmiany)

Szczepienie w szkole jest bardzo proste, potrzebna jest jedynie:
• zgoda rodzica,
• kwestionariusz,
• kwalifikacja lekarza,
• stawienie się na szczepienie.