edukacja przedszkolna
mgr Emilia Iwanow
mgr Alicja Czekała
mgr Dorota Zając
mgr Beata Nowakowska
mgr Magdalena Jesień
mgr Alina Szewczyk
mgr Urszula Szczupak- Kawecka
    Aleksandra Rachuta
mgr Julita Oleksik
mgr Katarzyna  Kobuszewska

edukacja wczesnoszkolna
mgr Edyta Jerzewska-Jarczak
mgr Barbara Rachuta
mgr Ewa Lipska
mgr Wioletta Skass – Jędzura
mgr Anna Konieczek
mgr Izabela Matejko
mgr Gabriela Komiażyk
mgr Aldona Maszkowska


język polski
mgr Monika Olszówka - Pawlonka
mgr Danuta Guszyńska
mgr Bożena Makowska – Janusz
mgr Ewa Komorek

historia i wiedza o społeczeństwie
mgr Izabela Szpon
mgr Barbara Marczak
mgr Bożena Makowska-Janusz

matematyka
mgr Anna Mikuś
mgr Agnieszka Ochmańska
mgr Edyta Tyszka

fizyka
mgr Beata Wierzba
mgr Łukasz Burda

przyroda
mgr inż Wanda Słomkowska
mgr Teresa Idźkowska
mgr Elżbieta Kościńska
mgr Małgorzata Świerkoska

chemia
mgr Elżbieta Kościńska

geografia
mgr Wanda Słomkowska

biologia
mgr Małgorzata Świerkoska

wychowanie do życia w rodzinie
mgr Małgorzata Świerkoska
mgr Bożena Krzysiek

język angielski
mgr Marta Rosiak
mgr Karolina Urbaniak
mgr Monika Czerwińska

język niemiecki
mgr Wioletta Olkowska
mgr Bożena Kutnik

zajęcia techniczne
mgr Danuta Gralczyk
mgr Teresa Idżkowska

wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Balcerek
mgr Agata Kucharczyk-Pyrzyńska
mgr Agata Ostrowska
mgr Marcin Pawlonka
mgr Piotr Lewandowski

plastyka
mgr Teresa Idźkowska

muzyka
mgr Karolina Medyńska

informatyka
mgr inż. Cecylia Lubańska
mgr Agata Ostrowska

religia
mgr Bożena Krzysiek
mgr Danuta Gralczyk
mgr Sylwia Kozłowska
mgr Urszula Płauszewska

edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Izabela Szpon

pedagog
mgr Ewa Lipska-Szymańska

psycholog
mgr Alicja Kiper

wychowawcy świetlicy
Jolanta Daraż
mgr Małgorzata Maciąg
mgr Ewa Komorek
mgr Elżbieta Wróbel
mgr Ewa Lipska