Pedagog szkolny - mgr Urszula Sowińska

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-12.00

9.00-13.00

11.00-16.00

9.00-13.00

8.00 - 11.00


Ważne adresy:

Komisariat Policji Szczecin Dąbie, ul. Pomorska 15
Tel. 91 8212601

Straż Pożarna, Szczecin ul. Struga  10a
Tel. 091 4643570, 4643586

Straż Miejska, Szczecin ul. Struga  10                              
Tel. 91 4629604

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne, Szczecin, ul. Łaziebna 67
Tel. 91 4883512

Komitet Ochrony Praw Dziecka, Szczecin, ul. Kaszubska 4
Tel. 91 4847342

Kuratorium Oświaty Szczecin, ul. Matejki 6b      
Tel. 91 4337662

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2, Szczecin , ul. Jaśminowa
Tel. 91 44614039

Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Szczecin, ul. Zygmunta Starego 1
Tel. 91 4861960,  91 4885602

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,  Szczecin, ul. Struga 10/12
Tel. 91 4668033

Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód VIII Wydział Nieletnich i Rodzinny, Plac Żołnierza Polskiego 16
Tel. 91 4603600          

Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Szczecin, Jana Pawła 42
Tel. 91 4646333,  91 4646334

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Szczecin, ul. Łokietka 22   
Tel. 91 4220224

Poradnia dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych,  Szczecin,
ul. Żołnierska 55
Tel. 91 4872795

Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", Szczecin, ul. Klonowica 1a  
Tel. 91 4888355

Poradnia Zdrowia Psychicznego, Szczecin, ul.  Mączna 4
Tel. 91 4660200

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, Szczecin, ul. Ostrowska 7
Tel. 91 4558343

Stowarzyszenie SOS dla Rodziny, Szczecin, ul. Energetyków 10
Tel. 91 4330339

Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii, Szczecin,
ul. Królowej Korony Polskiej 26/10
Tel. 91 4226060

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Szczecin,
ul. Sowińskiego 68
Tel. 91 43506229

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” , Ośrodek z Pomocą Rodzinie
Szczecin, ul. Kaszubska 20/3
Tel. 91 8122779

Centrum Wspierania Rodziny z Problemem alkoholowym,
Szczecin, ul. Kaszubska 20/3
Tel. 91 8122779

Polski Związek Głuchych, Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 19/1
Tel. 91 4232675

Polski Związek Niewidomych, Szczecin, ul. Piłsudskiego 37
Tel. 91 4338338

Punkt konsultacyjny Monaru, Szczecin, ul. Małkowskiego 9/2
Tel. 91 4334610

Polski Czerwony Krzyż, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 63
Tel. 91 4337302

Terapia Dzieci i Młodzieży, Szczecin, ul. Mickiewicza 47

Pracownia Psychoedukacji, Szczecin, ul. Jagiellońska 37/1
Tel. 509604006, 501030908