PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

Klub Małego Odkrywcy

B. Rachuta

środa

12.45 - 13.30

Program ekologiczno-przyrodniczy - Młodzi ekolodzy

W. Słomkowska

poniedziałek

14.20 - 15.10

W świecie matematyki

E. Lipska

czwartek

12.45 - 13.30

PRACA Z UCZNIEM Z TRUDNOŚCIAMI

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

A. Maszkowska

poniedziałek

(gr. 1) środa (gr. 4)

lekcja 2

 lekcja 7

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

A. Konieczek

czwartek (gr. 5 i 6)

lekcja 7

lekcja 8

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

B. Szubska

wtorek (gr. 2) piątek (gr. 3)

lekcja 8

lekcja 7

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

E. Lipska

środa (gr.9 i 10) piątek (gr. 7 i 8)

lekcja 7-8

lekcja 8-9

Zajęcia z matematyki - geometria dla klas III a GM

E. Tyszka

czwartek

8.00 - 8.45

Zajęcia z matematyki - geometria dla klas III b GM

B. Misiak

czwartek

8.00 - 8.45

WSPIERANIE NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Ogród małego poligloty - edukacja językowa - j. niemiecki - grupa przedszkolna PPD

W. Olkowska

czwartek piątek

4 lekcja

3 lekcja

Ogród małego poligloty - edukacja językowa - j. angielski - grupa przedszkolna PPC

M. Rosiak

poniedziałek środa

3 lekcja

4 lekcja