ZAJĘCIA POZALEKCYJNE GIMNAZJUM NR 23

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Dzień tygodnia

Godzina

KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE

Zajęcia fakultatywne z j. polskiego dla klas III a GM

Danuta Guszyńska

środa

8.00 - 8.45

Krok bliżej do egzaminu gimnazjalnego - dla kl. III B

Joanna Michalak

poniedziałek

14.25 - 15.10

 Praca z uczniem zdolnym

M. Olszówka - Pawlonka

czwartek

14.25 - 15.10

Zajęcia wyrównawcze i konsultacje z j. polskiego

piątek

14.25 -15.10

Język angielski - konsultacje przedmiotowe

Monika Czerwińska

poniedziałek

14.25 - 15.10

Konsultacje przedmiotowe

Małgorzata Gabler

środa

15.15 - 16.00

Fakultety dla 3GM przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

Marta Rosiak

czwartek

15.15 -16.00

Język angielski - konsultacje przedmiotowe

Konsultacje z j. niemieckiego

Bożena Kutnik

czwartek

14.25 - 15.10

Geografia - konsultacje

A. Szczęch-Kaczorkiewicz

wtorek

15.10 - 16.00

Przygotowanie do egzaminu - historia i WOS

Małgorzata Kaleta

czwartek

15.15 - 16.00

Konsultacje przedmiotowe

Małgorzata Kaleta

czwartek

14.25 - 15.10

Konsultacje przedmiotowe z biologii s. 313

Małgorzata Świerkoska

poniedziałek

15.15 - 16.00

Konsultacje przedmiotowe z chemii

Elżbieta Kościńska

poniedziałek

14.25 - 15.10

Koło fizyczne, konsultacja

Łukasz Burda

wtorek

14.25 - 15.10

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla kl. II B GM

Edyta Tyszka

środa

14.25 - 15.10

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla kl. III B GM

Edyta Tyszka

środa

15.15 - 16.00

Konsultacje z matematyki dla kl. 3AG

Beata Misiak

środa

8.00 - 8.45

Zajęcia wyrównawcze kl. II A GM

Anna Mikuś

piątek

8.00 - 8.45

Zajęcia dodatkowe z historii

Izabella Szpon

poniedziałek

15.15 - 16.00

Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

B. Malitowska - Sporek

poniedziałek

14.00 - 15.30

Konsultacje przedmiotowe - kl. II - III GM

C. Lubańska

poniedziałek

15.15 - 16.00

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE GIMNAZJUM NR 23

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Dzień tygodnia

Godzina

Ratowniczo-mundurowa

B. Malitowska - Sporek

poniedziałek

14.00 - 15.30

Grupa medyczno-przyrodnicza

M. Świerkoska

czwartek

15.15 - 16.00

Grupa informatyczna kl. II-III GM

C. Lubańska

poniedziałek

15.15 - 16.00

Zajęcia artystyczne

D. Guszyńska

wtorek

14.25 - 15.10

Koło wolontariatu uczniowskiego połączone z nauką języka migowego

Ewa Lipska, Agata Kucharczyk_pyrzyńska

środa

14.25 - 15.10

Koło rękodzieła Artystycznego HAND MADE

Edyta Tyszka

piątek

od 13.35

Koło rękodzieła Artystycznego HAND MADE

Anna Mikuś

czwartek

od 13.30

Samorząd Uczniowski  Młodzieżowy Klub Myśli Chrześcijańskiej

Bożena Krzysiek

wtorek środa

15.15 - 16.00

Zespół muzyczny

A. Piechota

piątek

14.20 - 16.00

Zajęcia sportowe dla dziewcząt GM - gry zespołowe

E. Balcerek

czwartek

14.20 - 16.00

Rajdy, wycieczki przyrodnicze

Małgorzata Świerkoska A. Szczęch-Kaczorkiewicz

terminy uzgadniane na bieżąco z prowadzącym