SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 W SZCZECINIE

Ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie

ogłasza

IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„Najpiękniejsza Maska Karnawałowa”

Szkolny konkurs piosenki świątecznej:
Cele konkursu:
- rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej oraz uzdolnień dzieci i młodzieży,
- pielęgnowanie tradycji karnawałowych,
- wzbogacenie i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.
 

REGULAMIN
Warunki uczestnictwa:
1. Z każdej szkoły, z jednego poziomu edukacyjnego można  zgłosić/ wysłać maksymalnie 5 prac plastycznych.
2. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
a I kategoria – uczniowie klas 0-III szkół podstawowych
b. II kategoria – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
3. Technika pracy  - dowolna (wyklejana, naklejana, wydzierana, z użyciem tkaniny, papieru, cekinów, piór itp.)
4. Forma pracy – przestrzenna (do noszenia/przyłożenia na/do twarzy)

Opis pracy:
1. Każda praca powinna być opatrzona trwale kartą informacyjną z następującymi danymi (z tyłu maski):
a. Imię i nazwisko autora,                                                      
b. Klasa i wiek ucznia,
c. Nazwa i adres szkoły, nr telefonu,
d. Imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna ucznia.
Kryteria oceny:
· Trudność wykonania,
· Wrażenia estetyczne (pomysłowość, atrakcyjność),
· Samodzielność wykonania (pracochłonność),
Składanie prac:
1. Termin składania prac: 9 lutego 2018r.
2. Prace konkursowe należy wysłać pocztą (odpowiednio zabezpieczoną) lub dostarczyć bezpośrednio do świetlicy szkolnej lub sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 65,
ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie.

Wyniki:
1. Laureaci konkursu i ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o wynikach oraz terminie odbioru nagród,
2.  Zostanie zorganizowana wystawa prac konkursowych dnia  13 lutego 2018r. (wtorek)
3.  Pracę będzie oceniała komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania złożonych prac. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizatorzy konkursu:                          
mgr Ewa Lipska
mgr Barbara Rachuta

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!