Klasy I – III
1.Kornelia Pskowska, kl. II, lat 8, Szkoła Podstawowa nr 12, opiek. Anna Oklejewicz
2.Lena Strachota, kl. III, lat 9, Szkoła Podstawowa nr 44, opiek. Sylwia Szeląg
2. Nadia Olizarczyk, kl. I, lat 7, Szkoła Podstawowa nr 65
3. Zofia Dobrodziej, kl. I, lat 8, Szkoła Podstawowa nr 21 z oddz. Integracyjnymi,
opiek. Monika Cieszkowska
Wyróżnienia:
•Ksenia Bańko, kl.3a, Szkoła Podstawowa nr 12, opiek. Maja Kutelska,
Monika Nigbor- Fabisiak
•Zofia Korinth, kl. 3a, Szkoła Podstawowa nr 12, opiek. Maja Kutelska,
Monika Nigbor- Fabisiak

Klasy IV- VIII
•Gabriela Szeląg, lat 10, Szkoła Podstawowa nr 44, opiekun Sylwia Szeląg