Szkoła Podstawowa nr 65 w Szczecinie zaprasza uczniów klas VI szkół Szczecina do udziału
w V Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym
pn. „Rozgrywki Matematyczne”,
który odbędzie się 18 maja 2018 r. od godz. 10:00.

Zgłoszenia uczniów do konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2018 r.