Zespół Szkół nr 1 w Szczecinie
ma przyjemność zaprosić uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
do wzięcia udziału w konkursie
„Szczecin – miasto niezwykłe”

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania naszym miastem i regionem,  poszerzanie  wiedzy na temat zabytków, ciekawych miejsc, osobliwości naszego miasta oraz wzmacnianie lokalnego patriotyzmu.

Konkurs objęty jest Mecenatem Miasta Szczecin
i Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

 Konkurs „Szczecin – miasto niezwykłe” obejmuje cztery kategorie:

organizowany jest w dwóch etapach:
I etap to eliminacje w szkołach macierzystych – wyłonienie przedstawicieli reprezentujących szkołę w wybranych kategoriach i zgłoszenie ich nazwisk organizatorom konkursu, przesłanie prac konkursowych  - termin nadsyłania prac oraz zgłoszenie uczniów do konkursu wiedzy o Szczecinie do 12.05.2016 r.
II etap to finał konkursu wiedzy o Szczecinie  przeprowadzony zostanie 18.05.2016 r.  w siedzibie naszej placówki przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie.
Wyłonienie zwycięzców w każdej z czterech kategorii i ogłoszenie wyników, pokonkursowa wystawa prac oraz gala finałowa  - 18.05.2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, regulamin  znajdują się na stronie - www.zs1.szczecin.pl
Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: Barbara Rachuta, Tel. 604181688