Konkurs „Szczecin – miasto niezwykłe” jest organizowany w Szkole Podstawowej nr 65 w Zespole Szkół nr 1 w Szczecnie od 2003 roku jako jeden z elementów programu autorskiego z zakresu edukacji regionalnej opracowanego przez Barbarę Rachutę.  W obecnej formule konkurs organizowany jest od 2011 roku, a współorganizatorkami konkursu wiedzy w tej formule były Iwona Orlof  i Bogumiła Szubska.  W roku 2017 po raz trzeci do udziału  w konkursie zaprosiliśmy uczniów wszystkich szczecińskich szkół oraz uczniów województwa zachodniopomorskiego. Trzecia edycja konkursu o zasięgu wojewódzkim po raz kolejny została objęta Mecenatem Miasta Szczecin i Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży – wzięło w nim udział 270 uczestników z 18 szkół.

Projekt związany z organizacją konkursu - to działanie mające na celu wzbogacanie wiedzy uczniów szczecińskich szkół  o rejonie i Szczecinie. Zachęca uczestników do poznania najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu (historia, legendy, symbole, ciekawe miejsca, ciekawi ludzie, najważniejsze zakłady pracy, ośrodki kultury). Pozwala na kształtowanie tożsamości narodowej w powiązaniu z tożsamością regionalną. Takie działania poparte logo magistratu oraz logo  Kuratorium Oświaty podkreślało wagę  konkursu, który miał na celu  promowanie piękna  i niezwykłości miasta.
Uczniowie mieli do wyboru udział w następujących kategoriach:
I kategoria  - konkurs wiedzy o Szczecinie
II kategoria – konkurs plastyczny
III kategoria - konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną o Szczecinie
IV  kategoria – konkurs literacki
We wszystkich tych kategoriach uczestnicy prezentowali wysoki poziom. Finalistów konkursu oraz ich opiekunów zaprosiliśmy na galę finałową, która odbyła się 18.05.2017 r. w siedzibie naszej szkoły przy ulicy Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie. 
W gali finałowej gośćmi honorowymi byli przedstawiciele  Kuratorium Oświaty w Szczecinie -  pani Urszula Berlińska – specjalista do spraw szkolnictwa branżowego i współpracy z zagranicą i pani Małgorzata Moraczewska – specjalista do spraw współpracy z mediami, a także   przewodnicząca Rady Rodziców – pani Agnieszka Ziółkowska – Gustołek, zastępca przewodniczącej Rady Rodziców pani Anna Kondzioła oraz przedstawiciele sponsorów.  W czasie gali finałowej przygotowanej przez panią Monikę Olszówkę - Pawlonkę uczniowie klas 0a, 0c szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum  oraz  zespół wokalny CDN zaprezentowali program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem  – pani Wiolety Skass – Jędzury, pani Aliny Szewczyk i pani Doroty Bączyk. Młodsi uczniowie w czasie występu  zatańczyli „piracki” taniec, kapitańskie tango i polkę. Starsi uczniowie  z zespołu wokalnego CDN,  nawiązując do morskich tradycji Szczecina zaśpiewali szanty.  Po zakończeniu programu artystycznego pani Urszula Berlińska - specjalista do spraw szkolnictwa branżowego i współpracy z zagranicą oraz pani dyrektor Beata Wierzba wręczyły zwycięzcom nagrody. Przy okazji wręczenia nagród prezentowane były nagrodzone prace. Po części oficjalnej zaprosiliśmy wszystkich gości do obejrzenia pokonkursowej wystawy  prac oraz na  poczęstunek. Atrakcyjne nagrody oraz poczęstunek zawdzięczaliśmy hojności sponsorów, którzy jak w latach ubiegłych nas nie zawiedli. Sądząc po ilości i atrakcyjności prac konkursowych projekt spełnia założone cele. Chcemy zaproponować, by ten projekt na stałe wpisał się w kalendarz imprez międzyszkolnych naszego miasta. Pragniemy zarazić młodych mieszkańców Szczecina  pasją odkrywania piękna naszej „małej ojczyzny”.

Barbara Rachuta