Dnia 8 listopada 2018r. odbyła się piąta  edycja konkursu dla uczniów klas młodszych pod hasłem ,,Polska to   moja Ojczyzna”.
Celem konkursu było wzbogacanie wiedzy na temat historii, symboli narodowych, sławnych Polaków, dziedzictwa kulturowego, rozbudzanie uczuć patriotycznych i poczucia dumy narodowej. Pytania dotyczyły także naszej ,,Małej Ojczyzny”, czyli regionu Pomorza Zachodniego i naszego miasta.

Do finału zakwalifikowało się 15 uczniów. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury pod przewodnictwem v-ce dyrektor Barbary Rachuty. Laureaci wykazali się bardzo dużą wiedzą. I miejsce zajęła Róża Maślanka z klasy 3b, dwa równorzędne II miejsca zajęli: Miłosz Adamczak kl.3a i Julia Juszczak kl.2b, III miejsce Kaja Rzepecka z klasy 3a i Iga Koperkiewicz kl.3b. Zwycięscy otrzymali  pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe , które na uroczystej akademii z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wręczyła im pani dyrektor Beata Wierzba.
Na terenie szkoły odbył się również konkurs plastyczny pod tym samym tytułem, którego celem było przedstawienie przez dzieci klas 1-3 w sposób obrazowy, dowolną techniką, czym dla nich jest nasza Ojczyzna. Na poszczególnych poziomach przyznano wyróżnienia: Marcin Kwiatkowski kl.2b, Róża Maślanka kl.3b, Malwina Kowalska kl. 3a.
Organizatorki konkursu G.Komiażyk, A. Konieczek, A. Maszkowska gratulują wszystkim uczestnikom i zapraszają do wzięcia udziału w następnej edycji za rok.
G.Komiażyk