Zapraszamy uczniów klas 4-6 na III edycję szkolnego konkursu czytelniczego "SZKOLNY MISTRZ CZYTELNICTWA", który odbędzie się w czwartek 28 marca 2019 roku o godz. 13.35 w czytelni szkolnej.
Przypominamy, że należy wytypować z każdej klasy 3 reprezentantów, którzy wspólnie będą rozwiązywać test ze znajomości lektur.

Obowiązująca lista lektur dla poszczególnych klas dostępna
u organizatora konkursu p. Joanny Michalak.
Joanna Michalak