Nasza szkoła działa nieprzerwanie od 1962 r. Wiedzę zdobywa w niej już trzecie pokolenie mieszkańców Zdrojów. Placówka łączy w sobie Szkołę Podstawową nr 65 oraz Gimnazjum nr 23, a od niedawna funkcjonuje jako Zespół Szkół nr 1 w Szczecinie.
Jesteśmy szkołą, w której wspieramy dzieci w ich rozwoju poprzez wspólną naukę, pracę i zabawę, uczymy i przygotowujemy do życia, nie odbierając dzieciństwa, radości i humoru. Zapewniamy klimat zaufania, akceptacji i wolności, dzięki czemu pomagamy naszym uczniom odkrywać i wzmacniać ich mocne strony. Umożliwiają nam to programy projakościowe, programy współfinansowane przez Unię Europejską, różnorodne warsztaty, kształtujące i rozwijające osobowość naszych uczniów. Aktywnie uczestniczymy w życiu osiedla, a także intensywnie współpracujemy z instytucjami odpowiedzialnymi za wspomaganie dzieci i młodzieży.
Starając się stwarzać warunki dla wszechstronnego rozwoju uczniów oraz realizując ich pasje i marzenia kierujemy się następującymi zasadami:

  • dostrzegamy w każdym uczniu jego zdolności i umacniamy wiarę w siebie,
  • dostosowujemy ofertę edukacyjną do każdej grupy wiekowej, jak i indywidualnych możliwości ucznia,
  • inspirujemy do twórczego rozwoju,
  • zachęcamy uczniów do sprawdzania swoich wiadomości i umiejętności poprzez udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych w szkole i poza nią,
  • zachęcamy dzieci i młodzież do tworzenia ceremoniału i tradycji szkoły,
  • propagujemy nowoczesne metody nauczania,
  • zapewniamy bezpieczeństwo,
  • wspomagamy rodziców naszych uczniów w procesie wychowawczym.

Wszelkie nasze działania służą kształtowaniu sfery intelektualnej, emocjonalnej, fizycznej i duchowej młodego człowieka. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie i rozwój kolejnych pokoleń mieszkańców Szczecina.