Uprzejmie informujemy, że opłaty za obiady we wrześniu  2020 wynoszą:
Obiady szkolne : 84,60 zł (18 dni od 07/09/2020 do 30/09/2020)
Wpłaty gotówkowe   przyjmowane będą  w dniach:
02.09.2020   w godzinach   10:00 – 13:00 
03.09.2020   w godzinach   12:30 -- 15:30 
04.09.2020  w godzinach    08:00 – 11:00
Wpłaty przelewem na konto szkoły do dnia 04.09.2020
Konto  nr : 15 1020 4812 0000 0302 0166 6890 tytułem : obiady + imię i nazwisko dziecka
Prosimy o przestrzeganie  podanych terminów.
Jednocześnie przypominamy, że  odpisy dotyczą jedynie nieobecności zgłoszonych wcześniej.
Wydawanie kart obiadowych wyłącznie w kasie szkoły w dniach:
07.09.2020   na przerwie  o 09:40  i o 11:30
08.09.2020   na przerwie o 09:40   i o 11:30
W dniach 7-8  września wejście na stołówkę możliwe bez kart.