Opłaty za obiady – wrzesień 2021

Uprzejmie informujemy, że opłaty za obiady w miesiącu wrześniu 2021 wynoszą:

Obiady szkolne : 89,30 zł (19 dni od 06/09/2021 do 30/09/2021)

Wpłaty gotówkowe przyjmowane będą w dniach:

01.09.2021 w godzinach 08:00 – 11:00

02.09.2021 w godzinach 12:30 -- 15:30

03.09.2021 w godzinach 08:00 – 11:00 

Wpłaty przelewem na konto szkoły do dnia 06.09.2021

Konto nr : 15 1020 4812 0000 0302 0166 6890 tytułem : obiady + imię i nazwisko dziecka + klasa 

Prosimy o przestrzeganie podanych terminów.

Jednocześnie przypominamy, że odpisy dotyczą jedynie nieobecności zgłoszonych wcześniej u intendenta szkoły!

Wydawanie kart obiadowych wyłącznie w kasie szkoły

06.09.2021 na przerwie o 09:40 i o 11:30

07.09.2021 na przerwie o 09:40 i o 11:30