KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W SZCZECINIE 
w sprawie otwarcia oddziałów  przedszkolnych od 6 maja

Szanowni Rodzice.
Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego będą mogły być otwarte. Działania te mają  na celu, aby z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez odziały przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. 

W Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie będą obowiązywały następujące rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem:

1. Rodzice dzieci edukacji przedszkolnej proszeni są o przekazanie informacji do wychowawcy grupy, że potrzebna będzie pomoc w opiece nad dzieckiem ze  względu na powrót do pracy i braku możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem. 

2. W sytuacji, gdy będziecie Państwo potrzebowali pomocy przy opiece dziecka, należy podać w jakich dniach i godzinach dziecko będzie obecne w oddziale przedszkolnym.

 

Z poważaniem 
Beata Wierzba 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie