PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W SZCZECINIE
dotycząca realizacji zadań przedszkola/oddziałów przedszkolnych
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W SZCZECINIE dotycząca realizacji zadań przedszkola/oddziałów przedszkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19