DYŻUR WAKACYJNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W SZCZECINIE Okres pracy w trybie wakacyjnym: 28 czerwca do 20 sierpnia 2021

Na dyżur wakacyjny przyjęte zostały  wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki. Dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie. 
O rezygnacji z przyznanego miejsca rodzic ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły najpóźniej do 12.06.2021 r.
23 sierpnia do 31 sierpnia 2021- przygotowanie przedszkola do nowego roku szkolnego
W TYM TERMINIE NIE BĘDĄ ORGANIZOWANE ZAJĘCIA DLA DZIECI
01września 2021 – rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny