ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH
DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65

Rodziców dzieci nowo przyjętych do grup przedszkolnych zapraszamy na spotkanie organizacyjne z panią Dyrektor Beatą Wierzbą, które odbędzie się 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 15.00 w hali sportowej. Dzieci w tym czasie pozostaną pod opieką nauczycieli. W celu zapewnienia bezpieczeństwa prosimy osoby dorosłe przebywające na terenie szkoły o korzystanie z indywidualnych środków ochrony osobistej.

Beata Wierzba
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie