Odziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w naborze uzupełniającym  do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie są umieszczone w gablocie na korytarzu przy wejściu do hali sportowej.