20 września br. dr Paweł Skubisz, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie oraz Jerzy Sołtysiak, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty przekazali na ręce naszej nauczycielki historii pani Małgorzaty Kalety certyfikat ukończenia projektu pod nazwą „Polski wiek XX – losy państwa i narodu. Między dwoma totalitaryzmami”, zrealizowanego wraz z uczniami klasy 3a gimnazjum w II semestrze zeszłego roku szkolnego.

Dokument podpisany przez panią Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską i Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka zaświadcza o ukończeniu szkolenia, w którego programie znalazły się min. następujące zagadnienia: Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego, Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji, Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej, Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się w Centrum Dialogu Przełomy.