Zespół Szkół nr 1 w Szczecinie przy ulicy Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie po raz szósty przystąpił do kampanii ZTU roku szkolnym 2014/15.  Nauczyciele przekazali uczniom materiały kampanii, zapoznali ich z konkursami i zadaniami do realizacji. Koordynatorzy akcji przygotowali wystawy prac  konkursowych  oraz działań profilaktycznych zaplanowanych do realizacji w naszej szkole.

W działania kampanii zaangażowała się cała społeczność uczniowska, nauczyciele i rodzice.  Dzielnie wspomagali nas pracownicy instytucji wspierających szkołę:

  • pani inspektor do spraw nieletnich z Komendy Miejskiej Policji,
  • panie ze Straży Miejskiej

Celem naszych działań było rozwijanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, w szczególności gdy dochodzi do prób częstowania alkoholem, papierosami czy narkotykami oraz przeciwdziałanie bierności, bezradności i nudzie.
Rozmawialiśmy z uczniami jak można  spędzać czas wolny oraz przestrzegaliśmy przed konsekwencjami niebezpiecznych zabaw. Poruszaliśmy kwestie zdrowego trybu życia,  wolnego od uzależnień.
Specjaliści spotykali się z uczniami i informowali ich o bezpiecznych zachowaniach w drodze do szkoły, odpowiedzialności nieletnich, konsekwencjach nadużywania alkoholu, palenia tytoniu.

Koordynatorzy Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie  dziękują wszystkim zaangażowanym za wspaniałą i profesjonalną kampanię.