W czasie jednej z godzin wychowawczych w klasie 4e odbyła się pogadanka na temat „Uzależnień” w otaczającym świecie, którą przeprowadziła p.pedagog Urszula Sowińska.
Dzieci z dużym zainteresowanie słuchały i odpowiadały na pytania, czytały przyniesione materiały. Na koniec wzięły udział w ankiecie, w której wykorzystały wiedzę zdobytą podczas lekcji.

Agata Kucharczyk-Pyrzyńska