W dniu 13 lutego 2014 roku z uczniami klas: OA, OB, OC, OD spotkała się pani policjantka Mariola Jagodzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie Dąbiu.
Policjantka przeprowadziła z dziećmi pogadanki na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu oraz zachowania ostrożności podczas zabaw w czasie ferii zimowych.

Mariola Jagodzińska zaprezentowała przedszkolakom elementy programu profilaktycznego „Alfred Radzi”, którego celem jest uczenie dzieci jak zachowywać się w obliczu podstawowych zagrożeń.