Szkoła Podstawowa nr 65 w Szczecinie po raz kolejny przystąpiła do kampanii ZTU.  W działania kampanii zaangażowała się cała społeczność uczniowska, nauczyciele i rodzice.  

Celem ogólnopolskiej akcji było:

  • Wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów.
  • Samopoznanie w zakresie talentów, zainteresowań, pasji.
  • Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych oraz sięgania po substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki).

Za podjęte działania profilaktyczne i wychowawcze otrzymaliśmy certyfikat.