Dotyczy: remontu szatni.
Rada Rodziców w roku szkolnym 2012/2013 podjęła decyzję o wyodrębnieniu wpłat przekazanych przez rodziców na remont szatni. Po analizie wpłat informujemy, że w kolejnych latach szkolnych fundusz na wyznaczony cel przedstawiał się następująco:

 

 

  • 2012/2013 - 1250,00 zł
  • 2013/2014 - 3015,00 zł
  • 2014/2015 - 2170,00 zł

 

Zebrane środki finansowe zostały w całości przeznaczone na modernizację, remont pomieszczeń szatniowych jak i na zakup szafek. Poniesione koszty przewyższały kwoty, które wpłynęły od rodziców.
W roku szkolnym 2014/2015 podjęliśmy dalsze działania. Przy pomocy architekta został opracowany „Program funkcjonalno – użytkowy szatni na poziomie - 1”. Projekt ten zakłada wymontowanie istniejących przez ponad 50 lat boksów z krat, remont istniejących ścian, wykonanie części ścianek ażurowych na pomieszczenia szatniowe dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i zakup szafek dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej oraz umiejscowienie ich w jednej dużej przestrzeni.
Pani Dyrektor złożyła stosowny wniosek do Wydziału Oświaty o zabezpieczenie środków finansowych na remont pomieszczeń, jednak jeżeli chodzi o zakup szafek dla wszystkich uczniów to wspólnie z rodzicami uznaliśmy, że również w naszym interesie jest zapewnienie naszym dzieciom wygody i komfortu (możliwość zostawiania swoich osobistych rzeczy).
Z relacji uczniów gimnazjum  mamy przekonanie ,że takie użytkowe rozwiązanie w postaci szafek sprawdza się i jest funkcjonalne.  
Koszt pojedynczej szafki to około 150 zł. Szafki występują w modułach po 6 szafek (moduł około 900 zł). Na zabezpieczenie naszych potrzeb potrzebne będzie 40 modułów co stanowi około  36 000 zł. W związku z powyższym apelujemy więc o dokonywanie dodatkowych wpłat na Radę Rodziców z dopiskiem – szatnia, tak aby nasze dzieci mogły w jak najkrótszym czasie mieć stworzone nowe, lepsze warunki pobytu w szkole.

 

 

 

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Rodziców
Katarzyna Duszyńska

Nr konta Rady Rodziców – 11 1240 3813 1111 0000 4386 1426