SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW DZIECI Z GRUP PRZEDSZKOLNYCH

W związku z obowiązującym na terenie naszego kraju stanem pandemii, nie odbędą się w naszej szkole dni adaptacyjne dla dzieci, które zostały przyjęte do naszej placówki na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych.

Od 1 września 2020 r. zapraszamy na zajęcia dzieci z grup przedszkolnych. Oddziały przedszkolne w naszej placówce zapewniają opiekę w godzinach 6.30 – 17.00. 

Informacja o przydziale dziecka do grupy umieszczona będzie przy wejściu do oddziałów przedszkolnych.

Wszystkich rodziców dzieci z grup przedszkolnych zapraszamy na spotkanie organizacyjne z panią Dyrektor Beatą Wierzbą, które odbędzie się  1 września 2020 r. w hali sportowej.  

  • Spotkanie dla rodziców dzieci z grupy  1 (3 -latki) i grupy 2 ( 4-5 latki)  odbędzie się o godz. 15.00
  • Spotkanie dla rodziców dzieci z grupy  3 (5-6- latki), grupy 4 (5-6- latki) i grupy  5 (6- latki)   odbędzie się o godz. 16.00

Po spotkaniu rodziców z panią Dyrektor odbędą się zebrania z wychowawcami grup.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa prosimy osoby dorosłe przebywające na terenie szkoły o korzystanie z indywidualnych środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania placówki zostaną przedstawione w odrębnej Procedurze i będą umieszczone na stronie szkoły  www.sp65.szczecin.pl

  

Beata Wierzba
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie