WYNIKI REKRUTACJI

OODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W SZCZECINIE 

LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W SZCZECINIE SĄ UMIESZCZONE W GABLOCIE NA KORYTARZU PRZY WEJŚCIU DO HALI SPORTOWEJ 

 Szanowni Rodzice!

 

W dniach 19-22 kwietnia 2022 r. odbędzie się

potwierdzanie woli przyjęcia

dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się

w następujący sposób:

 

1)     1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata zmienia się wówczas automatycznie z „zakwalifikowany” na „przyjęty”. Rodzic, który złoży oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej, nie składa już dokumentu w wersji papierowej.

 

2)     Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji papierowej bezpośrednio w placówce, w której kandydat został zakwalifikowany

 

Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.