WYNIKI REKRUTACJI 
 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W SZCZECINIE

LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W SZCZECINIE SĄ UMIESZCZONE W GABLOCIE NA KORYTARZU PRZY WEJŚCIU DO HALI SPORTOWEJ